Het Ziekenhuis

Het Algemeen Ziekenhuis Diest telt 211 bedden en oefent zijn activiteiten uit op twee campi:

  • De campus Statiestraat en de campus Hasseltsestraat.
  • De campus Statiestraat telt 171 bedden voor algemene heelkunde, inwendige ziekten, geriatrie en beschikt over een medisch dagziekenhuis met 8 plaatsen.

 

Naast de hospitalisatieafdelingen zijn volgende medisch-technische diensten aanwezig: radiologie met CT- en NMR-scanner, nucleaire geneeskunde, functiemetingen en laboratorium.


Kritische diensten zoals intensieve zorg, operatiekwartier en spoedgevallen /MUG bevinden zich eveneens op deze campus. Er is ook een dienst fysische geneeskunde & revalidatie, diabetologie, logopedie en ergotherapie beschikbaar voor gehospitaliseerde en ambulante patiënten.

 

De campus Hasseltsestraat telt 40 bedden voor pediatrie en materniteit en 20 bedden voor chirurgisch dagziekenhuis.

Trefwoorden

Algemeen Ziekenhuis Diest VZW, Diest, Ziekenhuizen, diestse ziekenhuizen, cluster medisch technische diensten, cluster kritische diensten, cluster heelkunde, cluster inwendige ziekten, dienst neurologie, dienst psychiatrie, dienst dermatologie, dienst urologie, dienst orthopedie, dienst oogziekten, afdeling endocrinologie, dienst geriatrie, fysiotherapie, chirurg, kinderopvang, patiëntenkamer op de kraamafdeling, baby kamer

Reviews

  Geen reviews | Schrijf review

Algemeen Ziekenhuis Diest